Integracja sensoryczna

małe dzieciZaburzenia integracji sensorycznej mogą dawać o sobie znać na wielu płaszczyznach: motorycznej (ruchowej), dotykowej, słuchowej, smakowej czy węchowej. Często przysparzają trudności w relacjach z rówieśnikami, rzutują na samoocenę dziecka oraz na jego wyniki w nauce. Ocenie przetwarzania bodźców sensorycznych podlegają zarówno maluszki, jak i dzieci przedszkolne i szkolne. Zaburzenia integracji sensorycznej same nie mijają. Mogą przybrać inną formę i dotyczyć innego obszaru życia codziennego, ale w dalszym ciągu pozostają z dzieckiem w oczekiwaniu na terapię.

Bez diagnozy nie ma terapii

Na diagnozę zaburzeń przetwarzania sensorycznego składa się: rozmowa z rodzicem bez udziału dziecka (tzw. wywiad diagnostyczny), obserwacja dziecka (z reguły są to dwa spotkania) oraz ponowne spotkanie z rodzicem w celu omówienia wyników diagnozy.