Cennik

INTEGRACJA SENSORYCZNA – DIAGNOZA*

-

600 zł

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z ELEMENTAMI TERAPII NEUROTAKTYLNEJ®

55 min.

150 zł

TERAPIA NEUROTAKTYLNA®

45 min.

150 zł

SENSOMOTORYCZNA TERAPIA RĘKI

55 min.

150 zł

DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO**

60 min.

300 zł

TERAPIA SŁUCHOWA METODĄ TOMATISA®
realizowana w domu na wypożyczonym sprzęcie i z wykorzystaniem spersonalizowanych programów – pisanych oddzielnie dla każdego dziecka w oparciu o wyniki badania i dane z wywiadu 

1 etap

1700 zł

TRENING SŁUCHOWO-RUCHOWY SOUNDSORY®
realizowany w domu na wypożyczonym sprzęcie

1 etap

300 zł

WYDANIE OPINII O DZIECKU BĘDĄCYM W TERAPII

-

150 zł

skarbonka

* PRZEBIEG DIAGNOZY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  1. Wywiad ogólnorozwojowy – spotkanie z rodzicem, bez dziecka.
  2. Ocena procesów sensorycznych – pierwsze spotkanie z dzieckiem.
  3. Ocena procesów sensorycznych – drugie spotkanie z dzieckiem.
  4. Omówienie diagnozy – spotkanie z rodzicem, bez dziecka.

** DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Diagnozy dokonuje się podczas jednego spotkania, na podstawie:

  • kwestionariusza oceny profilu słuchowego dziecka, wypełnianego on-line przed spotkaniem
  • wywiadu ogólnorozwojowego z rodzicem podczas spotkania
  • badania na sprzęcie TLT - Tomatis Listening Test (wykonanie badania jest uzależnione od wieku dziecka i od jego możliwości rozwojowych).