Czym jest integracja bilateralna?

małe dzieckoTo współpraca i koordynacja w czasie (obustronna integracja), kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od drugiej strony oraz umiejętność skoordynowania obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.


Ta koordynacja i współpraca obustronna w działaniu odbywa się na kilku płaszczyznach: przód-tył, góra-dół, prawa-lewa. Jest cała masa czynności, które wykonujemy z tak zwanego „automatu”, a która wymaga dobrej integracji bilateralnej, to między innymi: łapanie czy rzucanie piłki, posługiwanie się sztućcami, wycinanie nożyczkami, obieranie jabłka, zawiązywanie sznurowadeł, jazda na rowerze itp.


Trudności w obustronnej koordynacji prowadzą do problemów w nauce:
- problem ze zrozumieniem instrukcji polecenia
- problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony ciała
- problemów z czytaniem, pisaniem, rysowaniem
- problemów z mową i pamięcią


RUCH JEST PODSTAWĄ WSZYSTKICH PROCESÓW UCZENIA SIĘ. Jeśli w pierwszych latach życia było za mało ruchu, lub z jakiś względów ruch ten nie był dobry jakościowo, to prawdopodobnie będzie to widać w latach szkolnych – nie tylko w ocenach, ale także w sferze emocjonalnej i społecznej dziecka.


Dla kogo jest terapia integracji bilateralnej?


- dla dzieci z opóźnieniami neurorozwojowymi, które ominęły jakiś kamień milowy w pierwszym roku życia, ze słabym lub z niesymetrycznym napięciem mięśniowym, z problemami w nauce, z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD


- dla dorosłych z deficytami uwagi słuchowej, słabą pamięcią, upośledzeniami w funkcjach ruchowy ze względu na przebyte choroby/ urazy


Plan terapii zawsze poprzedza diagnoza.